Početna

Kako globalno tržište i društvo svakim danom nameće nove izazove, Cronique nastoji držati korak s vremenom te pomoći svojim partnerima postaviti temelje održivog poslovanja i rasta.Naši savjetodavni programi i usluge osmišljeni su da budu dostupni svim poslovnim subjektima bez obzira na djelatnost i financijske mogućnosti. Težimo kontinuiranom unaprijeđenju svega što radimo kako bi naši programi bili sastavni dio konzistentnih međunarodnih standarda.

S kime god da se sastajemo, klijenti dobro poznaju svoj posao inače ne bi ni opstali i imali priliku s njima pričati o poboljšanjima u poslovanju. Prepoznavši tu činjenicu kao početak, postavljamo strategiju savjetovanja prema 5 jednostavnih točaka:

 1. Pronalazimo način kako popuniti specifične rupe u znanju klijenata kako bismo zajednički došli do traženih novih proizvoda i usluga ili prilagodili postojeće potražnji

 2. Važnija nam je mreža nego prihodi tako da iako ne dogovorimo posao uvijek ostavljamo prostor da nas klijent ima na umu kod otvaranja novog poslovanja, širenja postojećeg ili rješavanja trenutnog izazova

 3. Zastupamo svoje rezultate prije nego usluge jer kako ćemo doći do cilja nikog ne zanima kao i korist koju donosimo

 4. Koristimo vanjske stručne suradnike jer niti jedan projekt nije isti te svako poslovno savjetovanje nosi specifične izazove na koje trebamo biti spremni odgovoriti domaćim ili međunarodnim znanjem

 5. Ponosimo se uspješno odrađenim projektima kroz referentnu listu koja je svakom novom klijentu bitna za ugovaranje posla s nama

Web stop shop

Upitom preko mail-a uz kratak opis usluga koje trebate i čime se bavite pomažemo velikom broju domaćih i stranih novih i već operativnih malih, srednjih i velikih poduzeća.

ISO sustavi

Cronique pomaže svojim poslovnim suradnicima, pomoću pripremnih programa, kreiranih prema specifičnim potrebama organizacije u utvrđivanju, razumijevanju i upravljanju međusobno povezanih procesa unutar sustava upravljanja kvalitetom što doprinosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije u postizanju njezinih ciljeva. Koristi svih sustava upravljanja kvalitetom najčešće su dugoročne i vidljive tek nakon nekoliko godina primjene. Većina tvrtki i organizacija bilježi povećanu produktivnost i uspješnost, povećano zadovoljstvo korisnika i zaposlenika te znatno smanjenje operativnih troškova.

Da bi se plasirali na tržište proizvod ili usluga mora biti kvalitetna međutim da bi opstali, moderni koncept kvalitete mora obuhvatiti pitanje kako tvrtka ispunjava sve profinjenija očekivanja njenih korisnika. Stoga sustavi upravljanja kvalitetom predstavljaju skup međusobno ovisnih procesa nadzora pružanja usluge s ciljem održanja i konstantnog poboljšanja kvalitete.

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000 – HACCP, IFS, BRC, ISO 18000 OHSAS, ISO 27000, ISO 50000

Ugostitelji

Cronique d.o.o. je registrirana na široki spektar djelatnosti, ali najveći dio poslovanja se zasniva na izvršavanju usluga za male, srednje i velike tvrtke u ugostiteljskom, hotelijerskom, odnosno turističkom sektoru.

U svrhu podizanja konkurentnosti, posebnu pažnju treba posvetiti čimbenicima koji na nju mogu utjecati. Specifičnosti hotelijerstva i s njima povezane karakteristike hotelskih proizvoda i usluga još više ističu važnost kvalitete, ljudskih potencijala i njihova znanja. 

Akademija

Cronique akademija je mnogo više od trening centra, Cronique akademija je škola usavršavanja uslužnosti i stručnosti po najnovijim svjetskim trendovima sa hrvatskim šarmom prema kojima se diferenciramo od ostalih turističkih destinacijama, a mjerilo uspjeha je motivacija zaposlenika i zadovoljstvo gostiju.

Naše seminare i programe osposobljavanja su osmislili i vode ugostitelji, hotelijeri i turistički djelatnici raznih profila s dugogodišnjim međunarodnim i domaćim iskustvom u barovima, klubovima, restoranima, hotelima, kampovima i ostalim smještajnim objektima svih kategorija te turističkim i event management agencijama raznih profila, s ciljem širenja dobre prakse na nove i postojeće kadrove koji usavršavaju stečene vještine.

U početnoj fazi, poslovanje se prvenstveno temelji na savjetodavnoj, operativnoj i logističkoj potpori kroz sljedeće korake:

 • razvoj praktičnih vještina u Odjelu hrane i pića te povezanim odjelima
 • usavršavanje upravljačkih vještina na svim razinama i prema ovlastima i odgovornostima u Odjelu hrane i pića te drugim odjelima
 • uvođenje on job treninga
 • definiranje KPI-a za Odjel hrane i pića i monitoring istih
 • incentive shema za zaposlenike
 • cost controling
 • mystery shopping

Ostale konzultativno-informativne edukacije vežu se za podizanje kvalitete poslovanja, prodaje u svim djelatnostima te stručna osposobljavanja u građevinskom i poljoprivrednom sektoru. Predavanja i seminari se rade po potrebama klijenata i motivacijskog su karaktera za menadžment i niže rangirane djelatnike kojima uprava postavlja nove izazove i veće ciljeve za poboljšanje učinkovitosti koji se prate u samim operacijama.

Popis usluga

 1. Definiranje opsega projekta u skladu sa strategijom razvoja poslovanja
 2. Procjena sustava - standardi hotela raznih kategorija i vanjskih jedinica Odjela hrane i pića
 3. Priprema sustava
 4. Organizacija sustava
 5. Zapošljavanje kadrova
 6. Edukacije kadrova
 7. Nadzor operacija

 

Pravne i administrativne usluge

U suradnji s partnerkom tvrtkom BOOST pomažemo pri registraciji novih tvrtki, otvaranju žiro-računa tvrtke, izradi pečata, NKD razvrstavanju, pronalasku poslovnog prostora i opremanju istog, registraciji web domene, sklapanju ugovora s TK operaterima, prijavi u nadležnu Poreznu upravu, kompletiranju projektne dokumentacije i ishođenju dozvola, prikupljanju ponuda za sve vrste usluga i proizvoda koje će jedan ured trebati za normalno funkcioniranje, definiranju svih bitnih obrazaca za zadovoljenje zakonske regulative i/ili nužnih za funkcioniranje tvrtke.

Business intelligence

Izradu feasibility studija radimo u suradnji sa stručnjacima iz finacijskog, bankarskog i računovodstvenog sektora uz pravne i ostale savjete ovisno o kojoj djelatnosti se radi. U studijama su sažeti svi elementi koji su nužni za inicijalno promišljanje ulaganja u određenu industriju ili zemljopisnu regiju. Ovaj dio usluga može uključivati i "mystery shopping" te sve ostale usluge istraživanja tržišta, prikupljanja i evaluiranja informacija bitnih za potencijalni investicijski projekt (SWOT analize) te pregled relevantnih trendova u zemlji i regiji. Analize svakako uključuju pregled tržišta i konkurencije s ključnim pokazateljima struke (market trends and benchmarks) te pregled zakonske regulative. Izrada pregleda inicijalnih troškova investiranja u Republiku Hrvatsku, budžetiranje troškova za tražena razdoblja (prvu godinu, prvih nekoliko godina, ovisno o zadanim parametrima, usporedba s istim ili sličnim projektima, usporedba podataka s tržišnim trendovima i službenim podacima državnih tijela Republike Hrvatske).

Istraživanje tržišta

U dogovoru s investitorom Cronique i BOOST mogu organizirati manje (fokus grupe) ili ekstenzivna istraživanja tržišta, u skladu s pravilima struke i kvalitetnim uzorkovanjem,a vezano za primječenost investitorovog branda (bilo da je riječ o proizvodu ili usluzi). Možemo osigurati i CATI istraživanja, odnosno kako outbound tako i inbound kampanje te mystery shopping aktivnosti.

Tržišna vrijednost proizvoda

Izrada izvještaja o konkurentnoj prednosti proizvoda ili usluge koja se plasira na domaće tržište. Analiza se radi na nacionalnoj razini u smislu cjenovnog pristupa i kvalitete, post-prodajnih potreba i aktivnosti te dostupnosti proizvoda ili usluge. Osim navedenog, prate se i faktori poput administrativne barijere za uvođenje proizvoda ili usluge na tržište, kompleksnost distribucijskih kanala, zakonska regulativa i regulativa zaštite okoliša, itd.

Vizualni identitet

Definicija branda i branding strategija za pozicioniranje na domaćem tržištu. Dizajn i implementacija knjige standarda koji bi vrijedili na hrvatskom tržištu, PR i marketing pozicioniranje branda te organizacija evenata. Dizajn i izrada web rješenja (stranica, banneri, društvene mreže i slično). Dizajn i tisak brošura i print materijala.

Matchmaking

Orijentacijsko brifiranje klijenata, spajanje s lokalnim tvrtkama, izvještavanje o ciljanom tržištu, operativni rad na prodajnim prilikama, organizacija seminara, skupova i drugih događanja, prevođenje i transportiranje po potrebi. Usluga također uključuje provjeru osnovnih informacija o lokalnoj tvrtki s javno dostupnim podacima poput adresa, kontakti, struktura vlasništva, godina osnivanja, osnovne financijske pokazatelje, reputaciju na tržištu, Bon1 i Bon2, itd.

Upravljanje tvrtkom

Odrađivanje inicijalnog tržišnog pozicioniranja, ostvarivanje kontakta s dobavljačima/kupcima, potencijalnim partnerskim tvrtkama, uspostava kontakta s lokalnim vlastima, prikupljanje svih relevantnih dokumenata i dozvola, a u skladu s očekivanjima i planovima investitora. Provođenje javnih ili pozivnih natječaja. Podrška u monitoringu i managementu projekta. Definiranje organizacijske strukture, matrice radnih mjesta i uključivo i regrutaciju i selekciju kandidata. Organizacija edukacija i treninga za radnike u skladu s korporativnim smjernicama investitora.

Nove investicije

Pomoć u nalaženju alternativnih izvora financiranja projekta na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala. U mogućnosti smo u ime klijenta ostvariti kontakt s čitavim nizom financijskih institucija (banke, investicijski fondovi, državne institucije koje nude poticaje, međunarodne financijske institucije). U suradnji smo s partnerima koji su bili ili su još uvijek angažirani kao investicijski konzultanti za institucije poput World Bank, EBRD i slično. Mi na sebe preuzimamo ulogu pripreme i organizacije sastanaka. Same pregovore vodi investitor i investitor preuzima punu odgovornost za uspješne pregovore.

Ovakve potrage za klijenta pružaju popis koncesija i kapitalnih projekata spremnih za financiranje na lokalnom tržištu. Informacije koje se klijentu osiguravaju uključuju osnovne informacije o projektu, institucijama koje su uključene u projekt ili su ključne za njegovu realizaciju, projektni termini i ostali detalji o kojima ovisi realizacija pojedinog projekta. Projekti mogu biti osigurani od strane državnih institucija kao i od strane privatnih inicijatora te pokrivaju različite vrste djelatnosti i industrije. Dodatno, analize potrage za projektima mogu pružati sve dodatne informacije koje klijent može trebati za svrhu evaluacije, a poput pregled poticaja, oslobođenja naknada na lokalnoj razini, detalji o financiranju, itd.

EU fondovi

Hrvatska, kao najnovija država članica EU, kroz različite strukturne fondove, nudi brojne mogućnosti financiranja za tvrtke i njihove projekte. Zajedničkim istraživanjem profila Vaše tvrtke, definiramo projekt ili ideju te stvaramo matricu koja treba omogućiti korištenje sredstava EU fondova. Idejni prijedlog projekta može biti definiran i s naše strane, te predložen klijentu u skladu s temeljnim djelatnostima Vaše tvrtke. Proaktivno pratimo postojeće i planirane natječaje. Naš tim nisu samo konzultanti koji pišu natječajnu dokumentaciju za projekt (iako možemo ponuditi i takvu uslugu), nego tim koji promišlja unaprijeđenje Vašeg poslovanja koristeći gore navedene mogućnosti i financiranje projekata kroz potpuno novu perspektivu.

 

Predstavljanje tvrtke

Usluga je namijenjena jednoj tvrtki ili udruženju koje bi htjele biti predstavljene na domaćem tržištu. Klijentu ili klijentima se radi analiza sajma ili poslovnog skupa te se zajednički procjenjuje nastupiti li na istome i u kakvom formatu. Usluga može uključivati i definiciju i izradu štanda, bannera, brošura i letaka, angažman hostesa i drugog potrebnog osoblja. Cilj je klijentu osigurati maksimalan povrat uloženog s minimumom budžeta, a da se postigne brand visibility u maksimalnoj mjeri. Klijent može, a i ne mora, imati svog djelatnika na skupu. Za nastup svog klijenta možemo osigurati sljedeće:

 • Kratka studija tržišta – sažetak o određenoj industriji sa segmentacijom tržišta i osnovnim podacima o tvrtkama koje kreiraju trendove na samom terenu te potencijalnim partnerima, klijentima, itd.
 • Matchmaking – u slučaju boravka predstavnika klijenta može se osigurati matchmaking s ključnim igračima u određenoj industriji na lokalnoj razini
 • Analiza proizvoda na sajmu – evaluacija konkurencije i njihovi proizvoda odnosno usluga
 • Prodajni follow-up - preuzimanje prodajnih prilika generiranih tijekom sajma
 • Prevođenje i trgovinsko asistiranje – logistička i operativna pomoć tijekom trajanja sajma
 • Prateće usluge – organizacija štanda, prevođenje dokumenata, najam radne snage i slično

Ljudski resursi

Definicija organizacijske strukture, radnih uloga i organigrama te regrutacija i selekcija na osnovu navedenog. Koordinacija i upravljanje odnosom prema vanjskim HR partnerima (poput MojPosao ili executive search agencijama), priprema zakonske regulative oko ugovora o radu, pravilnika o radu. Logistička koordinacija zadovoljenja zakonske regulative poput kriterija iz Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara kao što je pomoć u odabiru specijaliste medicine rada. Provođenje ispitivanja zadovoljstva zaposlenika, osmišljavanje i implementacija sustava upravljanja učinkom zaposlenika (Performance management), sustava nagrađivanja (incentives) i planom razvoja karijere s pratećim planom edukacija na godišnoj i višegodišnjoj razini.

Plasiranje raznih profila domaćih kadrova iz građevine, IT industrije, strojarstva, elektrotehnike, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma i sporta u razvijene zemlje u potrazi za međunarodnim radnim iskustvom, akademskim i stručnim razvojem te jednostavno «boljim životom» u zadnjih par godina je u velikom porastu, a uz dobro organiziranu međunarodnu mrežu sa poslodavcima, obrazovnim ustanovama, raznim institucijama te sportskim klubovima od ideje do realizacije nije dugi put.

Dozvole

U najnovijem izvješću Svjetske banke "Doing Business 2014", Hrvatska je slabo ocijenjena u dva vrlo važna područja: zaštita investitora (rang 157 od 189 zemalja ), te proces izdavanja građevinske dozvole (rang 152 od 189). Naš tim pruža end-to-end usluge, osiguravajući brz i pouzdan proces eliminirajući tako sve rizike za investitore. Isto se postiže u suradnji s vrhunskim stručnjacima koji ekspertizom pokrivaju razne industrije (turizam, stanovanje, ICT ...). Mi razumijemo sve aspekte procesa i najvažnije – interakciju između lokalne (općine) i središnje vlasti. Zbog složenog procesa legalizacije, stvara se preklapanje procesa legalizacije kroz nadležnost nekoliko ministarstava što je proces kojeg u potpunosti razumijemo. Naš tim će pružiti punu i detaljnu analizu koja uključuje sve rizike.


 

Zakonske obveze

U suradnji s renomiranom tvrtkom Kontrol biro d.o.o. sa preko 20 poslovnih centara diljem Hrvatske i partnerima u Bosni i Hercegovini te Sloveniji pružamo savjetodavne usluge po principu «ključ u ruke» iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničke kontrole i ispitivanja, stručnih osposobljavanja, međulaboratorijskih umjeravanja te zaštite, spašavanja i evakuacije u što spada i priprema objekata za MTU (minimalne tehničke uvjete), razne inspekcijske nadzore uključujući i one od strane sanitarne inspekcije prema načelima HACCP sustava, koordinacije I i II na gradilištima, osposobljavanje stručnjaka zaštite na radu, pripremu za polaganje stručnih ispita, izrada tehničke i projektne dokumentacije, elaborata, pravilnika, akata, atesta i uvjerenja.

1. Definiranje opsega projekta

 1. Identifikacija zahtjeva klijenta
 2. Financijski parametri
 3. Definiranje rokova
 4. Definiranje kadrova
 5. Definiranje operativnih sustava
 6. Definiranje radnih uvjeta

 

2. Procjena sustava

 1. Pregled postojećih SOP-a u Odjelu hrane i pića
 2. Psihologijska procjena postojećih kadrova 
 3. Planiranje kadrova prema mjestima troška
 4. Usklađivanje kadrova sa zahtjevima sustava

 

3. Priprema sustava

 1. Izrada/revizija osnovne dokumentacije  (Priručnik kvalitete, poslovno-etički kodeks, itd.)
 2. Izrada/revizija SOP-a (standardnih operativnih procedura)
 3. Izrada/revizija jelovnika
 4. Izrada/revizija vinskih karti
 5. Izrada/revizija karti pića
 6. Izrada/revizija banketnih i konferencijskih informacija i ponude
 7. Izrada/revizija marketinškog materijala za Odjel hrane i pića

 

4. Organizacija sustava

 1. Opis posla po stupnju odgovornosti po odjelima 
 2. Organizacijska shema
 3. Organizacija operativnih jedinica
 4. Rasporedi- dnevni, tjedni, mjesečni
 5. Trajno poboljšavanje sustava temeljeno na mjerenjima i analizama

 

5. Zapošljavanje kadrova

 1. Izrada plana zapošljavanja
 2. Postavljanje kriterija kompetentnosti
 3. Regrutacija
 4. Selekcija
 5. Verifikacija i validacija

 

6. Edukacija kadrova

 1. Icebreaker- uvodno upoznavanje s tvrtkom, objektima, kolegama, radnim mjestom, itd. 
 2. Poslovno-etički kodeks tvrtke i politika kvalitete
 3. Izobrazba kadrova po SOP-ima po odjelima
 4. Izobrazba upravljanja operativnim sustavima po odjelima
 5. Interni auditori za upravljanje sustavom kvalitete i sigurnosti hrane 
 6. Cross- training tehnike
 7. Cross-selling tehnike
 8. Up-selling tehnike
 9. Posluživanje hrane i pića
 10. Priprema hrane i pića
 11. Ponuda dana
 12. Doček gostiju

 

7. Nadzor operacija - opcije

 1. Uloga vanjskog stručnog suradnika
 2. Mystery shopper usluga
 3. Izobrazba kadrova za obavljanje nadzora, kontrolinga ili po dogovoru

 

Barcelona Office Stockholm Office Dusseldorf Office Vienna Office Zagreb Headquarters Dubai Office Shanghai Office Toronto Office New York Office San Francisco Office Los Angeles Office

Contact us

+385 98 322 382

cronique@cronique.org

Headquarters

Zagreb, , Savski gaj IV. put 10


http://www.cronique.org

Tvrtka: CRONIQUE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, skraćeni naziv: Cronique d.o.o., Borovci 17a, 10000 Zagreb, glavna djelatnost: G4690 - nespecijalizirana trgovina na veliko, pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 49282076313, matični broj: 4164431, matični broj subjekta: 080891972, godina osnivanja: 2014., IBAN:HR6223600001102399016, banka: Zagrebačka banka, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti, registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, izvršni direktor: Antonio Vukorepa.

San Francisco Office

San Francisco, USA


Los Angeles Office

Los Angeles, USA


New York Office

New York, USA


Toronto Office

Toronto, Canada


Barcelona Office

Barcelona, Spain


Dusseldorf Office

Dusseldorf, Germany


Vienna Office

Vienna, Austria


Stockholm Office

Stockholm, Sweeden


Dubai Office

Dubai, UAE


Shanghai Office

Shanghai, China